Zaloguj się
POMOC
Potrzebujesz pomocy?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
telefon SZUKAJ
telefon
telefon
e-mail sklep@pharmaceris.com
kontakt przez Skype kontakt przez Skype
SZUKAJ
WYBIERZ LINIĘ
INNE KRYTERIA

Regulamin promocji

REGULAMIN PROMOCJI

Zasady promocji w sklepie Dr Irena Eris online.

ORGANIZATOR PROMOCJI
Organizatorem promocji w sklepie internetowym Dr Irena Eris jest Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 12, zwany dalej właścicielem sklepu.

§ 2
CZAS TRWANIA I MIEJSCE PROMOCJI
1. Promocja trwają okresowo. Termin rozpoczęcia każdej organizowanej przez sklep online promocji jest podawany na stronach www sklepu.

§ 3
ZASADY PROMOCJI

1. Każdemu Uczestnikowi promocji, który spełnia wymagania określone w § 4 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu, zostaną wysłane produkty objęte promocją lub zostaną naliczone stosowne rabaty przy zakupach w sklepie.

2. W ramach promocji w jednym okresie można skorzystać tylko z jednej wybranej promocji. Przydzielone rabaty nie są przydzielane trwale i nie kumulują się.

§ 4
UCZESTNICTWO W PROMOCJI

1. Uczestnikiem promocji może być:
Klient sklepu online Dr Irena Eris, czyli osoba fizyczna, której właściciel sklepu na podstawie określonych przez siebie warunków daje możliwość korzystania z ofert promocyjnych i specjalnych w sklepie online Dr Irena Eris. Osoba taka wyraża zgodę na przetawarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującym na terenie RP prawdodastwem. Przetwarzanie danych odobowych ma na celu realizajcę promocji w sklepie online Dr Irena Eris.

2. Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest:
1) dokonanie transakcji bezgotówkowej lub gotówkowej na warunkach określonych w Regulaminie sklepu.

3. Uczestnikiem promocji nie mogą być podmioty gospodarcze.

§ 5
TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Każdemu Uczestnikowi promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem, która powinna być złożona w jeden z następujących sposobów:
1) osobiście w Placówce operatora sklepu,
2) w formie pisemnej - listem wysłanym na adres: MOUTON interactive, ul. Starowiejska 265, 08-110 Siedlce.
3) telefonicznie - na numery infolinii sklepu (25) 640 71 62 lub 600 430 520
4) za pomocą poczty elektronicznej: sklep@Pharmaceris.com.
2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane personalne Uczestnika promocji oraz powód reklamacji.
3. Sklep ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprzedawca zapewnia ochronę danych osobowych uczestników promocji i oświadcza, że wykorzystanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.883). Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników promocji będzie Sprzedawca - firma MOUTON interactive.
2. Warunki Regulaminu promocji zostaną udostępnione na stronach internetowych www.sklep.Pharmaceris.com

Informacja o administratorze i przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno, serwis@DrIrenaEris.com. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@DrIrenaEris.com.

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie. Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy).

Dane będą przechowywane do chwili rezygnacji z subskrypcji.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.