Zaloguj się
POMOC
Potrzebujesz pomocy?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
telefon SZUKAJ
telefon
telefon
e-mail sklep@pharmaceris.com
kontakt przez Skype kontakt przez Skype
SZUKAJ
WYBIERZ LINIĘ
INNE KRYTERIA

Polityka prywatności

Właścicielem sklepu jest Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris, ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno. Operatorem serwisu sklep.pharmaceris.com jest firma MOUTON interactive Krzysztof Baran z siedzibą w Siedlcach, przy ul. Starowiejska 265, działająca od 14.02.2000 na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, numer REGON: 711664250 (dalej: Mouton Interactive).
Ochrona prywatności jest dla nas istotnym zagadnieniem, dlatego też gwarantujemy bezpieczeństwo Pani/Pana danych przekazywanych podczas korzystania z serwisu sklep.pharmaceris.com.
W sposób szczególny szanujemy prywatność każdej osoby, która odwiedza nasze strony internetowe. Jakiekolwiek informacje zebrane na Pani/Pana temat będą użyte wyłącznie do wykonania zamówionej przez użytkownika sklepu usługi.
Dajemy Użytkownikom naszego serwisu możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać o sobie informacje. Większość naszych serwisów jest dostępna bez konieczności podawania informacji o sobie, jedynie niektóre usługi i serwisy wymagają przekazania właściwych informacji.


Jakie informacje zbieramy i po co?

Adres IP
Informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych.
Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych - do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuję połączenie).

Cookies
W serwisie sklep.pharmaceris.com wykorzystujemy technologię cookies w celu dostosowania naszego serwisu do Pani/Pana indywidualnych potrzeb. Możliwe jest, aby wpisane przez Panią/Pana dane zostały zapamiętane i bez powtórnego wprowadzania można było korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronie sklep.pharmaceris.com. Dane te będą zapisane w postaci cookies. Oznacza to, że będzie je pamiętał Pani/Pana komputer, ale udostępni je jedynie w ramach serwisu sklep.pharmaceris.com. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych.
Jeśli Pani/Pana  ma problemy z używaniem naszej strony lub Pani/Pan nie zgadza się na personalizację serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

Dane osobowe
W szczególny sposób dbamy o Pani/Pana dane osobowe, których ochrona jest dla nas bardzo ważna i w sposób szczególny strzeżemy ich przed dostępem osób trzecich.
W następujących przypadkach będzie Pani/Pan proszona/-y o wpisanie swoich danych:
1. Chcąc dokonać zakupu w naszym sklepie internetowym zostanie Pani/Pan poproszona/-y o podanie danych osobowych (imię i nazwisko, dane adresowe, telefon oraz e-mail). Zebrane w ten sposób dane służą tylko i wyłącznie prawidłowemu przeprowadzeniu transakcji oraz dostarczeniu zamówionych kosmetyków pod wskazany adres. Pani/Pana dane będą przechowywyane w naszej bazie w przypadku gdy Pani/Pan zarejestruje się w naszym systemie. Rejestracja ułatwia w przyszłości zakupy w naszym sklepie internetowym.
2. Jeśli jest Pani/Pan zainteresowana otrzymywaniem informacji o aktualnych promocjach lub nowościach w naszym sklepie, zapraszamy do zapisania się do subskrypcji newsletter. W dowolnym czasie Pani/Pan może zrezygnować z subskrypcji.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno, adres e-mail serwis@DrIrenaEris.com.
Przetwarzającym jest Mouton Interactive jako operator sklepu.
Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne i jest warunkiem (i) założenia konta użytkownika, a ich nie podanie uniemożliwi jego założenie, (ii) przeprowadzeniu transakcji oraz dostarczeniu zamówionych kosmetyków pod wskazany adres, (iii) wykorzystywania technologii cookies w celu dostosowania naszego serwisu do Pani/Pana indywidualnych potrzeb.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach prowadzenia konta użytkownika i realizacji umowy sprzedaży zwane dalej jako "przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy", w celach marketingu oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń, zwane dalej "prawnie uzasadniony interes Administratora".
W stosownych przypadkach odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty świadczące usługi kurierskie, usługi pocztowe oraz podmioty świadczące pośrednictwo w płatnościach.
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres: do czasu usunięcia przez Pani/Pana konta użytkownika, zamknięcia strony internetowej przez Administratora, lub wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wymaganych właściwymi przepisami prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby marketingu.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych pod adresem e-mail: iod@drirenaeris.com.


Reklamy displayowe (graficzne)

W Sklepie wdrożono funkcje Google Analytics oparte na reklamie displayowej. Każdy użytkownik może zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google, korzystając z Ustawień reklamy lub z Dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics.

Sklep reklamuje się w internecie, korzystając z remarketingu za pomocą Google Analytics. Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, wyświetlają reklamy Sklepu w internecie. Sklep oraz dostawcy zewnętrzni, w tym Google, korzystają z własnych plików cookie (np. Google Analytics) i plików cookie firm zewnętrznych (np. DoubleClick) do informowania o reklamach, ich optymalizacji i wyświetlania na podstawie historii odwiedzin użytkowników w Pani/Pana witrynie.

Sklep i dostawcy reklam będący innymi podmiotami, w tym Google, korzystają wspólnie z plików cookie pierwszego podmiotu (jak plik cookie Google Analytics) i plików cookie innych podmiotów (jak plik cookie DoubleClick) do informowania, jak wyświetlenie reklamy, inne wykorzystania usług reklamowych i interakcje z tymi wyświetleniami są powiązane z odwiedzinami w witrynie Sklepu.


Słownik

• cookie - niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego samego komputera.

• log systemowy - informacja przekazywana serwerowi przez komputer użytkownika przy każdym połączeniu. Może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie ze stroną WWW.

• adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu. Numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (IP statyczny) lub w przypadku korzystania z połączenia modemowego przydzielony mu na dane połączenie (IP dynamiczny).


Praktyczne uwagi

Jeżeli Pani/Pan korzysta z jednego komputera razem z innymi osobami, po zakończeniu korzystania z usług sklep.pharmaceris.com, do których Pani/Pan musi się zalogować, prosimy o wylogowanie się, aby nikt nie mógł podejrzeć, korzystać lub modyfikować Pani/Pana zasobów lub informacji.

Dane podane przez Panią/Pana podczas składania zamówienia zna tylko Pani/Pan, sklep.pharmaceris.com oraz podmioty, których usługi są niezbedne do realizacji zamówienia. Z naszej strony gwarantujemy, że nikomu niepowołanemu nie zostaną ujawnione. Pani/Pan również powinna/-nien zachować ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim.
 
Informacja o administratorze i przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno, serwis@DrIrenaEris.com. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@DrIrenaEris.com.

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie. Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy).

Dane będą przechowywane do chwili rezygnacji z subskrypcji.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.